Professionella  Vattentäta  Instrument

                                                          

               pH                              Konduktivitet                        Syrehalt

           5 815:-  Läs mer                            6 265:-   Läs mer                               6 265:-  Läs mer  

         Givare, kalibreringslösning, PC programvara, kablar och anpassad väska ingår