Allmänna Försäljningsvillkor

Priser

Alla priser gäller exklusive moms och frakt. Skulle inköpskostnader eller valutakurser vid leveranstillfället ha ändrats, förbehåller vi oss rätten att tillämpa då gällande priser. Vi förbehåller oss rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som angivits i prislistor.

Betalningsvillkor – Företag, Skolor, Kommuner, Landsting mm. 

Per 30 dagar netto om inget annat överenskommit. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. 


Betalningsvillkor – Privatpersoner mm.

Per Efterkrav (typ postförskott). Leveranser skickas med DHL Servicepoint mot efterkrav. Paket hämtas på DHL:s utlämningsställen.

 

Moms

Debiteras och redovisas separat.

 

Ordergräns

Vi har en minimiordergräns på 500:- (SEK) exkl. moms. Undantag: vid köp av buffertlösningar, reagenser.

 

Frakt och Emballage

Frakt debiteras till självkostnads pris. Frakt debiteras även på restorder. På vissa kemikalier tillkommer kostnader för ”Farligt Gods”. Leveranser sker med fraktbolaget DHL.

 

Ingen Expeditionsavgift, Faktureringsavgift och Försäkringsavgift Debiteras.

 

Reklamation

Köparen måste omedelbart vid leverans kontrollera att försändelsen är oskadad. Om synlig skada finns på emballaget vid mottagandet ska man be transportföretag=chauffören noteras detta på fraktsedeln, både på kundens och chaufförens kopia.

Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan vad gäller felaktigheter eller fel leveranser. Vid reklamation av felaktig levererad vara eller defekt vara, ska detta framföras inom 8 dagar från mottagandet till oss MAKAB.

 

Returer

Retur av felfri vara krediteras till högst 80 % av varans fakturerade pris, frakt till kund återbetalas ej. För att retur ska godkännas skall den returneras i nyskick och i dess oskadade originalförpackning inom 8 dagar efter ankomstdatum. Varor som inte lagerhålls av MAKAB återtas inte.

Vid retur av felfria varor skall kunden betala returfrakten till MAKAB. Returer ska vara godkända och överenskomna innan varan returneras till oss.

 

Force majeure

Leveransförsening på grund av händelser utanför vår kontroll fritar oss från all skadeståndskyldighet. Vi kan alltså inte ansvara för köparens eventuella uppgörelser med tredje man i fråga om skadestånd för försenad eller felaktig leverans, fabrikationsfel etc.

 

Ägarförbehåll

Varorna förblir säljarens egendom intill de till fullo betalats.

Miljö

Vi är anslutna till REPA-registret. Detta innebär att vi tar vårt ansvar vad gäller förpackningar och förpackningsmateriel. Att minska mängden av "förpackningar" är en av våra viktigaste miljöfrågor.

Mät & Analys i Kungsbacka AB  MAKAB                 www.makab.se

Energigatan 15 B                                                        info@makab.se                                                          Tel:  0300 10480

434 37  KUNGSBACKA                                              Org.nr. 556310-8637                                                Fax:  0300 141 22