Om oss

MAKAB har funnits i drygt 30 år och vi har genom åren har vi skaffat oss erfarenhet och stor kunskap inom mät/analys- och undervisningsområdet.

MAKAB har ett brett sortiment av mätinstrument t.ex. pH-mätare, konduktivitetsmätare, fotometrar, syrehaltsmätare, termometrar etc. Våra kunder är allt från har egen brunn till de som arbetar i laboratorium, som gör vatten-undersökningar, industrin, livsmedelsindustri/hantering, universitet, skolor etc. 

MAKAB säljer även vågar, mikroskop, förbrukningsvaror, anatomiska modeller/planscher och skolmateriel för kemi- och biologiundervisning.

Välkommen till en mätbar värld!

Allmänna villkor (GDPR) 

Denna policy avser integritet och beskriver hur vi;

Mät och Analys i Kungsbacka AB (här nedan benämns som MAKAB)

MAKAB
Energigatan 15 B

434 37 KUNGSBACKA

Org.nr 556310-8637
e-post:
info@makab.se

samlar in, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när MAKAB tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett konto hos oss.

Med vår integritetspolicy vill vi att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

MAKAB är personuppgiftsansvarig för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett konto hos oss eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köp.

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt, vilket betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig. Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund hos oss är följande:

Namn

Adress (leverans- och fakturaadress)

Din E-postadress

Telefonnummer

Kundnummer

Org.nr

Köphistorik

användarnamn och lösenord till våra tjänster,

IP-adress och information om användning av webbplatsen

Detta är personuppgifter som du anger vid kontakt med MAKAB, t.ex. hos vår kundservice eller via Mina sidor

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt, överlämnar vi nödvändiga uppgifter till våra samarbetspartner, DHL eller PostNord, som står för leveranserna från oss till dig som kund.

När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

Sammanställning

Vi sparar dina uppgifter för att kunna:

1. Hantera din beställning inklusive notiser och efterföljande support, som att hantera eventuell reklamations- och garantiärenden och besvara på dina frågor. 

-Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e‑post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation samt andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

2. Ett annat ändamål är att vi ska kunna fullfölja lagkrav vid exempelvis: Garantiåtaganden, produktsäkerhet, bokföring.

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, som 7 år enligt bokföringslagen

-Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e‑post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation samt andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

3. Registrering och hantering av konto, exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter. Lagringstid: Så länge du har ett MAKAB konto

Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

-Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e‑post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation samt andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

4. Marknadsföring av produkter och tjänster. För att vi ska kunna skicka relevanta erbjudanden via e-post på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment. Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke. Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

-Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e‑post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation samt andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

5. Utveckling av tjänster och produkter som: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
-Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e‑post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation samt andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.
6. MAKAB sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål.

7. MAKAB skyddar dina personuppgifter och har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. MAKAB lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för MAKAB:s räkning som leverans (transportbolag DHL, Postnord). Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden att leverera din leverans till dig. MAKAB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följs av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa MAKAB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

9. Vilka rättigheter har du? Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har även alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter:

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från MAKAB om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

10. Du kan alltid begära rättelse av dina personuppgifter, så snabbt som möjligt och radering av dina personuppgifter. På din begäran tar vi då bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de inte behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till info@makab.seDet finns alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra e-mejl utskick.

När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål så fort som möjligt.

Cookies

MAKAB använder cookies på webbplatserna. Cookies gör det möjligt för oss att analysera användningen av våra tjänster och ta informerade beslut som leder till att de utvecklas och förbättras.

OBS! MAKAB använder vi inte tredjepartscookies

En cookie är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker en webbsida.

En cookie är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker en webbsida. Vi använder cookies på www.makab.se för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet på webbsidan.

Det finns två olika typer av cookies: sessionscookies och fasta cookies, också kallade persistenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt om du stänger av din webbläsare, och hjälper webbsidan att känna igen dig under tiden du är aktiv. På så sätt blir det bland annat möjligt för webbsidan att komma ihåg vad du har lagt i din varukorg när du rör dig mellan sidor, och vilka meddelanden du har sett, så att du inte behöver svara på samma sak flera gånger. Fasta cookies skickas från makab.se och lagras under längre tid på din hårddisk. Dessa gör det möjligt för webbsidan att automatiskt känna igen dig nästa gång du är aktiv på makab.se och gör hela besöket enklare för dig genom att komma ihåg vissa av dina tidigare val och uppgifter.

Du kan naturligtvis besöka makab.se utan att acceptera cookies, men vi ber dig observera att detta kan påverka din upplevelse på webbsidan negativt, då funktioner som är beroende av cookies försvinner.

Hur kan jag säga nej till cookies?

Du kan välja bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi på MAKAB kan inte stänga av cookies för dig men beskriver nedan hur du går tillväga i de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

Klicka på länken för att komma till cookie-inställningarna i Google Chrome:

chrome://settings/content/cookies?search=cookies

Mozilla Firefox

1. Klicka på menyknappen (tre vertikala linjer ovanför varandra, i övre högre hörnet av webbläsaren) och välj Inställningar.

2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.

3. Välj från den lilla rullgardinsmenyn under Historik: Använda anpassade inställningar för historik.

4. Kryssa i eller ur rutorna för dina önskade inställningar.

5. Stäng sidan about: preferences. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Internet Explorer 11

1. Välj Verktyg i webbläsaren (det lilla kugghjulet längst upp till höger) och sedan Internetalternativ.

2. Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat under rubriken ”Inställningar”. Välja dina önskade inställningar angående cookies. Klicka OK när du är klar.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god kontrollera regelbundet att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

12. Alla besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

 

Mät och Analys i Kungsbacka AB (här ovan benämns som MAKAB)

MAKAB
Energigatan 15 B

434 37 KUNGSBACKA

Org.nr 556310-8637
e-post:
info@makab.se

 

 

 

 

cms-img

  • Mät och Analys i Kungsbacka AB
  • Energigatan 15 B
  • 434 37  KUNGSBACKA
  • Telefon: 0300-104 80
  • Fax: 0300-141 22
  • Org.nr 556310-8637